Publicaties

Stichting Rondom Baba publiceert elk jaar een financieel jaarverslag. Daarnaast vind je hier terugblikken met een overzicht van de bijzondere projecten die in het betreffende jaar zijn opgepakt, de behaalde resultaten en voorzien van actuele foto’s, inclusief een schets van wat we het komende jaar graag zouden willen oppakken.

Hier vind je ook de brochure over ons werk en enkele publicaties uit de media. De verschillende publicaties zijn op datum gesorteerd. Een link naar onze oprichtingsakte is hier te vinden: Stichtingsakte Stichting Rondom Baba.pdf.