Bestuur

Het bestuur van Stichting Rondom Baba bestaat uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Laura Hornick: voorzitter
Deskundig facilitator. Leidt de werkzaamheden van het bestuur in goede banen.

Robert Bolleurs: penningmeester
Van Bolleurs Belastingadviseurs.  Hij begeleidde de stichting vanaf de oprichting  en is penningmeester sinds  januari 2023.

Maartje Post:  juriste en secretaris van de stichting sinds april 2023.

Uitvoerenden van het werk van de stichting zijn:

Yvonne Gerner: Chef de bureau van de stichting. Oprichter van de stichting in 2006 en inspirator en uitvoerder van het project Here Bugu (met Baba Traore).

Daphne van ’t Hof: vrijwillig adviseur van Rondom Baba en zelfstandig impactondernemer.

v.l.n.r.
Daphne van ‘t Hof, Maartje Post, Yvonne Gerner, Robert Bolleurs en Laura Hornick