Bestuur

Het bestuur van Stichting Rondom Baba bestaat uit vier personen: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en één algemeen bestuurslid.

Yvonne Gerner: waarnemend secretaris en onbezoldigd directeur
Oprichter van de Stichting, inspirator, uitvoerder en vertegenwoordiger van het project Here Bugu in Mali (klik hier voor haar foto)

Laura Hornick: voorzitter
Deskundig facilitator. Leidt de werkzaamheden van het bestuur in goede banen (klik hier voor haar foto)

Mel Adrian: penningmeester
Deskundige en gewetensvolle penningmeester die we als Stichting nodig hebben (klik hier voor zijn foto).

Ira van Eelen: algemeen bestuurslid
Inspirerende ‘out of the box’ denker en ondersteuner van de weg die we bewandelen (klik hier voor haar foto).

Daphne van ’t Hof: vrijwillig adviseur van Rondom Baba en zelfstandig impactondernemer (klik hier voor haar foto)