De opleidingen

‘Onderwijs is niet het vullen van een vat maar het ontsteken van een vuur (Heraklitis)’

Op Here Bugu worden ook korte opleidingen, van enkele weken tot 3 maanden, aangeboden. Jongeren uit de omgeving krijgen hier algemene vorming en leren een handvaardigheid waarmee ze in hun eigen onderhoud kunnen gaan voorzien. Bijvoorbeeld stoelen matten, blikslagerij, leerbewerking, sieraden maken, haken en breien. Zeer recent zijn wij ook begonnen met een weefopleiding. Daarnaast kunnen alle medewerkers deelnemen aan de alfabetiseringslessen aan het einde van de dag. Here Bugu heeft ook een schooltje voor ongeveer 40 kinderen die worden voorbereid voor openbaar lager onderwijs en er is een start gemaakt met onderwijs aan de kinderen van de vluchtelingen.

Naar school
Vakopleidingen
De Bouw
Onderhoud