De gemeenschap

Neem het beste van jezelf en deel het met het beste van een ander.

Op Here Bugu wordt geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd. De gemeenschap bestaat uit een groep mensen van verschillende etnische groeperingen die gedeeltelijk op Here Bugu wonen en gedeeltelijk in de wijde omtrek. Elke werkdag wordt begonnen met sociale trainingsoefeningen voor alle medewerkers in de kring. Er wordt geleerd om samen te werken, naar elkaar te luisteren, aanwijzingen te geven, fantasie te ontwikkelen en creatief te denken. De gezamenlijke maaltijden, vieringen van feesten, wekelijkse werkvergadering en filmavond zorgen voor een vertrouwde plek, waarbinnen gedragsverandering kan plaatsvinden om uit de vicieuze cirkel van armoede te kunnen komen. In de door oorlog verscheurde regio van Mali zijn op Here Bugu de regels: geen geweld, geen discriminatie, geen gebruik van pesticide, een goede hygiëne en regelmaat in het leven.

Het Terrein
De Oefeningen
De Activiteiten
De Feesten
De Vluchtelingen
De Rijstactie