De gemeenschap

De opleidingen

De start-ups

De gemeenschap

Here Bugu bevindt zich op 4 hectare grond op het platteland in midden Mali. Het is te bereiken over een zandpad dat loopt door een verschroeid landschap. De lucht is verzengend heet, zand, stof en zwarte plastic zakjes stuiven rond. Ondervoede kinderen zoeken de laatste graankorrels op kale akkers die gedeeltelijk in de fik gestoken zijn, graatmagere koeien en schapen scharrelen rond op zoek naar wat eetbaars en naar water. En dan, ineens, kom je door een grote toegangspoort in de 800 meter lange muur die het terrein van Here Bugu omringd, in een groene, vredige oase terecht met heel veel bedrijvigheid, levendigheid en vriendelijke mensen. Lees verder

De opleidingen

De gemeenschap Here Bugu is op zichzelf al een opleiding. Er wordt gebouwd, er is elektriciteit, er is transport, er zijn dieren en land- en tuinbouw, een school, een smid en een speeltuin voor de kinderen. Er is altijd een groep van ongeveer 15 interne stagiaires die een jaar blijven, jongens uit de omliggende dorpen. Ze krijgen een algemene opvoeding en een praktische opleiding door afwisselend mee te lopen met de verschillende afdelingen. Maar er zijn nog veel meer opleidingen. Lees verder

De start-ups

Uit de verschillende opleidingen ontstaan in de loop der tijd kleine bedrijfjes binnen de muren van Here Bugu. Dat is nodig omdat in deze corrupte maatschappij het onmogelijk is voor jongeren om zich staande te houden zonder de hulp en bescherming van Here Bugu. Op deze manier is het starten van een eigen bedrijfje bij ons óók een opleiding. Inmiddels hebben we een heel aantal start-ups. Lees verder