WORD VASTE DONATEUR:

Elk bedrag, klein of groot, helpt mee aan de continuïteit van ons alternatieve model voor ontwikkelingssamenwerking. Wij ervaren financiële hulp en aandacht voor ons project als blijk van vertrouwen in onze vernieuwende werkwijze.

U kunt op 2 manieren vaste donateur worden:

1. Via een periodieke gift. U kunt elke maand of elk jaar zelf via uw eigen digitale bankpakket de hoogte en frequentie van uw donatie bepalen. Onze bankgegevens staan op de contactpagina.

2. Via een machtiging tot maandelijkse incasso voor een bedrag van 5/10/15/20 of 25 euro. Download hiervoor het machtigingsformulier (PDF).

Alle giften zijn fiscaal aftrekbaar. Meer informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst over de aftrekbaarheid van giften aan instellingen met ANBI status (Periodieke en gewone giften (belastingdienst.nl). Documenten kunt u naar ons secretariaat sturen via deze link.

DONEER DIRECT EENMALIG:

Maak het over op ons rekeningnummer:
Stichting Rondom Baba
NL98TRIO0784740593

Of scan de QR code met de camera op je mobiele telefoon via je desktop en selecteer dan zelf het bedrag.