Here Bugu in groei en bloei

Gepubliceerd Op: 4 september 2022

Regentijd en opleidingstijd

Hoewel ik op dit moment niet op Here Bugu kan zijn volg ik de gebeurtenissen dagelijks door de online gesprekken en de foto’s en video’s die me toegestuurd worden. Het is regentijd. Dat betekent dat alles groen is, de putten en bassins worden gevuld. De Niger, de grote rivier, is sinds lange tijd weer op niveau. Het brengt moeilijkheden met zich mee voor het transport over de modderige wegen. De leemstructuur van de huizen heeft er onder te lijden. En natuurlijk heerst er malaria in overvloed. Er sterven mensen. Maar het water brengt ook leven. In ieder geval op Here Bugu.

er worden veel nieuwe bomen geplant en verzorgd

de landbouw en de moestuinen zijn biologisch

Nieuwe opleiding

In juli ging een opleiding van start voor inmiddels 70 kinderen. Kinderen tussen de twaalf en twintig jaar uit de armste lagen van de bevolking. Kinderen die niet naar school zijn gegaan en kinderen die normaal op de openbare scholen zitten die echter niet of slecht functioneren.

Zes vakgebieden

De opleiding op Here Bugu is praktijkgericht. Er kan gekozen worden uit 6 vakgebieden met groepen van twaalf. Daarnaast zijn er de dagelijkse samenwerkingsoefeningen, theoretische lessen waarin ze (vakgericht) ook leren lezen en schrijven. De leerlingen maken bij ons kennis met een niet-hiërarchische omgang met elkaar en met de leraren zoals die in Mali nog overal ongebruikelijk is. Dagelijks zijn er de samenkomsten waarin ze leren vragen stellen en luisteren. Er is gelijkheid onder de deelnemers, transparantie in de organisatie en vakkennis bij de leraren. De vanzelfsprekende regels van Here Bugu die een humane omgang met mens, dier en aarde betreffen doen hun werk. De leraren zijn mensen die van hun vak houden en van kinderen. Zij onderwijzen respect voor het materiaal, vaardigheden voor het vak en vooral liefde voor samenwerking. Ze begeleiden de kinderen. De kinderen zijn gemotiveerd en geconcentreerd. De opleiding duurt tot eind oktober.

Here Bugu zoals het bedoeld is

De opleiding geeft een nieuwe bevlogenheid en levendigheid aan Here Bugu. De betrokkenheid van kinderen, ouders en de omgeving is groot. Dit is Here Bugu zoals het bedoeld is en zoals we er al die jaren naar toe hebben gewerkt. Persoonlijk zie ik op alle fronten het resultaat van de samenwerking met Baba en mijn inbreng ter plaatse in de afgelopen 15 jaar. Hier in Nederland is het mogelijk gemaakt door de inzet en betrokkenheid van het bestuur. Vijftien jaar voorbereiding. Nu heeft het zijn eigen prachtige identiteit gekregen. Het heeft tijd nodig.

Het stroomt

Het onderwijs op Here Bugu sluit aan bij de behoefte van de deelnemers en daar wordt de broodnodige moed uit geput. De vorm, het uiterlijk van Here Bugu, sluit grotendeels aan bij de Malinese cultuur. De inhoud, de manier waarop we het doen, is nieuw. De kinderen en ouders vertellen over Here Bugu en de opleiding en er zijn nu al honderden nieuwe aanmeldingen. Wij kunnen een opleiding als deze geven door de bestaande infrastructuur van Here Bugu en door de bijdrage van fondsen! Here Bugu zelf wordt gedragen door de mensen die in de afgelopen jaren vertrouwd zijn geraakt met deze nieuwe manier van samenleven en werken.

Een project voor gelukkige mensen

Voor nieuwe opleidingen en voor het onderhouden van de gemeenschap Here Bugu is geld nodig. Lang niet zoveel geld als de projecten van de gebruikelijke ontwikkelingssamenwerking nodig hebben. Maar omdat we onze eigen koers varen en onafhankelijk willen blijven kunnen wij alleen een beroep doen op geld van particuliere fondsen en donateurs. Dat doen we zeer bewust omdat we dan in vrijheid gebruik kunnen maken van de aanwezige positieve mogelijkheden. Door onze onafhankelijkheid zijn we in Mali flexibel in de mogelijkheden ter plaatse in zeer moeilijke omstandigheden. We kunnen grensverleggend en cultuuroverstijgend werken. Dat zullen we blijven doen. Het levert duurzaam resultaat op en gelukkige mensen.

DE WERKGROEP PATISSERIE

  

DE WERKGROEP TASSEN MAKEN: HAKEN, BREIEN EN MACRAMÉ

 

DE WERKGROEP STOELEN MAKEN: LASSEN EN BEKLEDEN DOOR VLECHTWERK

        

  

DE WERKGROEP LEEM-STUCWERK EN BOUW

 

DE WERKGROEP WEVEN EN BOGOLAN (stof verven met natuurlijke materialen en met behulp van modder)

 

DE WERKGROEP NAAIEN

DE KEUKEN EN DE MAALTIJDEN

  

EN TOT SLOT

 EEN T-SHIRT HOORT ER ALTIJD BIJ IN MALI, ANDERS IS HET NIET ECHT!!!

Deel deze post met je vrienden!

Inschrijven

Altijd op de hoogte blijven? Schrijf je in en ontvang bij elk nieuwe artikel een e-mailbericht.