"Het verschil tussen een tuin en de woestijn is niet het water maar de mens."

Een Afrikaans spreekwoord

Werkgebieden


Here Bugu 2016 video

In de dagelijkse praktijk van het leven op Here Bugu zijn alle activiteiten nauw met elkaar verweven. De verschillende activiteiten zijn onderverdeeld in vier kernactiviteiten:

A. Werkprojecten
B. Duurzame energie
C. Onderwijs
D. Kunst, cultuur en toerisme

A. DE WERKPROJECTEN

Alle projecten dienen om arbeidsplaatsen te genereren, mensen te betrekken bij het programma van Here Bugu en uiteindelijk ook inkomsten te verdienen die herinvesteerd kunnen worden in de verdere ontwikkeling van Here Bugu.

Bouw

Alles wat gebouwd wordt op Here Bugu en onderhouden moet worden, wordt gedaan door een 12-tal jongeren en 3 geschoolde krachten. Zij ontvangen daarvoor een dagloon. Zij maken allen deel uit van de gemeenschap Here Bugu. Zij worden aangestuurd door ervaren metselaars, elektriciens etc.

Veeteelt

Kippen
Er zijn nu 250 legkippen (70 eieren per dag) en 60 vleeskippen. In tegensteling tot de nieuwe trend waarbij kredieten worden verstrekt aan boeren om legbatterijen te ontwikkelen en dure medicijnen te kopen, ontwikkelen wij een sterke kip die geschikt is voor het klimaat, zonder al te hoge bijkomende kosten. Dit is een goed voorbeeld voor de omgeving. We spelen in op de groeiende markt voor eieren en vleeskippen van goede kwaliteit.

Vis
Er is een groeiende vraag naar vis, een belangrijk voedingselement dat schaarser wordt doordat de vis uit de Niger vermindert en opgekocht wordt door de hoofdstad. Er is op Here Bugu een grote vijver met 1000 jonge karpers.

Eenden en konijnen
De eenden en konijnen zijn bedoeld voor de verkoop aan restaurants die hier veel belangstelling voor hebben. Het wachten is op de terugkeer van het toerisme.

Land en tuinbouw

Moestuin
In de moestuin is geëxperimenteerd met diverse groenten, kruiden en granen zoalswortelen, sla, bonen, mais, vruchtenbomen, kruiden en mais. Er is uitgeprobeerd in welk seizoen, welke producten het beste groeien, biologisch geteeld.
Toekomst: concentreren op de biologische verbouw van 4 groentesoorten die het hele jaar verbouwd kunnen worden. Daarnaast een kruidentuin met als doel vergroting van de oogst voor eigen gebruik en verkoop op kleine schaal op de markt.

Rijstgronden
Om een oplossing te vinden voor het voedselprobleem van de medewerkers heeft Here Bugu in juni 2013 tien hectare rijstgronden gepacht.
De oogst van februari 2014 is mislukt door een combinatie van te late regen en te vroeg binnenlaten van rivierwater door de beheerders van de rijstgronden in het gebied.
In 2014 wordt een nieuwe poging ondernomen.

Moringa
In 2013 is begonnen met de aanplant van ongeveer 250 moringa bomen. Een deel van de bomen wordt gebruikt voor schaduw een ander deel wordt elke twee maanden gesnoeid. De blaadjes worden verwerkt tot poeder, gewogen en verpakt. Moringapoeder is een belangrijk voedingssupplement dat de immuniteit bij mens en dier verhoogt.

Ambachten

In ontwikkeling zijn verschillende kleine ambachtelijke projecten. Deze hebben als doel arbeidsplaatsen te genereren voor mannen en vrouwen en mensen te binden aan het programma van Here Bugu. Allereerst wordt ernaar gestreefd om de projecten quitte te laten draaien, in tweede instantie moeten ze ook inkomsten leveren voor Here Bugu.

Houtbewerking
Er is een werkplaats met gereedschap en een houtbewerker. In de toekomst wordt gekeken of hier een klein meubelatelier ontwikkeld kan worden.
De houtbewerker is in dienst en maakt traditionele houtsculpturen van het hout dat gekapt wordt en vervangen door fruitbomen. Daarnaast is hij bezig andere producten te ontwikkelen, interessant voor het toerisme.

Leerverwerking
Er is een leerbewerker die in opdracht leren tassen maakt voor Here Bugu die verkocht worden in Nederland.

Armbanden
In ontwikkeling is de vervaardiging van armbanden met vrouwen en meisjes uit Mopti in samenwerking met een Nederlandse kunstenares voor de verkoop in Nederland.

Naaiatelier en traditionele weeftechnieken
Het creëren van arbeidsplaatsen voor mannen en vrouwen op dit gebied is nog in ontwikkeling.

Koken op zonne-energie

Vijf vrouwen zijn opgeleid en geven cursussen, gefinancierd vanuit Nederland.
Er is een atelier nodig waar “cookits” en de hooimanden geproduceerd kunnen worden. Daarna kunnen ze door de vrouwen op de markt gedemonstreerd en verkocht worden.

B. DUURZAME ENEGIE

In Mali zijn de elektriciteitsbedrijven geprivatiseerd. De prijzen worden steeds verhoogd en er zijn vaak stroomonderbrekingen die ernstige schade toebrengen aan het bedrijfsleven. Rond Mopti hebben de meeste mensen geen elektriciteit.

Energie

Zonne-energie

Stroomvoorziening door zonnepanelen is in opkomst maar er is groot gebrek aan kundige installateurs waardoor veel investeringen verloren gaan. Ook het extreme klimaat eist zijn tol vooral wat de nodige accu’s betreft.

Here Bugu is zelfvoorzienend wat betreft zijn energie. De elektriciteit wordt geleverd door zonnepanelen in combinatie met een aggregaat. De elektriciteit is voornamelijk nodig voor het internet, de koel en vrieskast, de waterpomp, ventilatoren en verlichting. Voor de werkplaats is een aparte lasmachine met eigen generator en een generator voor de waterhuishouding van de visvijver. De waterpomp wordt aangestuurd door middel van zonne-energie en pompt overdag water in een reservoir.

In de toekomst streeft Here Bugu ernaar haar energie te betrekken uit een combinatie van zonnepanelen, windmolens en aggregaat. Als het windmolenproject succesvol wordt kan er energie aan de omgeving worden geleverd. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om opleidingen te geven in de installatie van zonnepanelen in samenwerking met verschillende partners.

Wakawaka

Stichting Rondom Baba heeft in samenwerking met Wakawaka lampen bezorgd bij bevriende mensen in de omgeving. Ze hebben WakaWaka lampen gekregen waarmee ze hun huis ’s avonds en ’s nachts kunnen verlichten. Een dergelijke lamp zou ook van belang zijn voor automonteurs, vroedvrouwen en alle mensen die ’s avonds moeten of willen werken. Een volgende stap is om de lampen te verkopen, eventueel door middel van een microkrediet.

Windmolens

In 2009 is een project gestart op Here Bugu door Stichting ESH (energy solutions for humanity) met als doel windmolens te bouwen, te verkopen en te onderhouden. Acht mannen zijn opgeleid. Door de oorlog is dit project stil komen te liggen, maar maakt eind december 2014 een doorstart.

C. ONDERWIJS

Onderwijs

Scholing voor kinderen

Openbaar onderwijs in Mali gebeurt in klassen van 100 kinderen, 4 kinderen per bank. Er wordt veel gestaakt vanwege het onderbetalen of niet betalen van het personeel. Het niveau is over het algemeen zeer laag.
De kinderen die naar school gaan verwachten na de school werk te vinden. Dat is er vaak niet en ze zijn gedwongen op de manier van hun ouders te overleven. Een leefwijze die ze niet meer accepteren. Op deze wijze is een enorme groep werkeloze jeugd gecreëerd die gefrustreerd rondhangt en vatbaar is voor radicale stromingen.
Op Here Bugu gaan 45 kinderen naar school, tussen 4 en 14 jaar, verdeeld in 3 groepen.

Creativiteit en communicatie

De Here Bugu school leert de kinderen naast rekenen, lezen en schrijven ook om hun fantasie en creativiteit te gebruiken. De school stimuleert handvaardigheden, sport en spel en besteedt aandacht aan goede communicatie. Er wordt onderzoek gedaan naar de aansluiting op vervolgonderwijs zodat kinderen kunnen doorstromen. De onderwijzeres wordt ondersteund door Yvonne.
In de toekomst willen we een school voor 100 kinderen met drie vaste leerkrachten. Daar is een nieuw gebouw voor nodig.
De relatie tussen de school en de leefgemeenschap Here Bugu is belangrijk voor de kinderen om kennis te maken en ingebed te zijn in deze leefwijze. De school kan toekomstige medewerkers voor Here Bugu leveren.
Daarnaast is er op Here Bugu vakgericht onderwijs en cursussen binnen de werkprojecten en zijn er cursussen voor alfabetisering van de medewerkers.

Scholing voor volwassenen

Er is grote vraag naar alfabetiseringscursussen, er wordt zoveel mogelijk geprobeerd daarin te voorzien
Al het werk dat verricht wordt op Here Bugu dient tevens als scholing en is ingebed in het totaalprogramma.

D. KUNST, CULTUUR EN TOURISME

“Culture is a basic need”

Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van Here Bugu omdat zij schoonheid en troost leveren in zware omstandigheden en een positieve uitstraling hebben.
Here Bugu streeft zowel naar het bevorderen van ambachtelijke kunst lokaal (zie onder werkvelden) als naar kortlopende uitwisselingsprojecten met Nederland. Voorbeelden hiervan zijn:  de productie van een toneelstuk door Malinese jongeren met een Nederlandse regisseur, een dansproductie en een bijdrage voor een kleine circusboot op de Niger.

Toerisme is op dit moment geen item door de actuele situatie in Mali. Maar Here Bugu heeft faciliteiten om groepen te ontvangen, rond te leiden, cursussen te geven, in contact te brengen met de bevolking. Zodra de situatie dat toelaat wordt dit weer op de rails gezet.

Toekomstplannen

Het organiseren van festivals, uitwisseling op het gebied van podiumkunsten zoals dans en of theater, tours met toeristen. Voor de realisering van deze activiteiten en onverwachte kansen wordt een budget gereserveerd.


Here Bugu 2014 video


 

 

^ naar boven